Doe een boekje open over reuma

Privacy

Het Reumafonds gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.

PRIVACY STATEMENT van Stichting Nationaal Reumafonds

Stichting Nationaal Reumafonds zet zich in voor de privacy van zowel bezoekers als geregistreerde gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie van bezoekers en gebruikers wordt met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Door onze website te bezoeken, stem je ermee in dat wij de persoonsgegevens die je opgeeft op een passende en hier omschreven manier mogen verwerken. Stichting Nationaal Reumafonds zal nooit je gegevens gebruiken of aan derden verstrekken anders dan bij dit privacybeleid is voorzien.

Stichting Nationaal Reumafonds account

Om optimaal gebruik te maken van de diensten die Stichting Nationaal Reumafonds aanbiedt, kun je een persoonlijke Stichting Nationaal Reumafonds account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, moet je je naam, achternaam, e-mailadres en geslacht aangeven. Vrijwillig kun je nog meer informatie achterlaten via de profielfunctie zoals geboortedatum, onderwijsinstelling en overige informatie. Op deze manier kunnen wij uitsluitend en voor zover jij dat wilt, onze functionaliteit meer toesnijden op jouw wensen als gebruiker. Tevens bepaal jij de mate waarin deze informatie openbaar is.

Ook op andere plaatsen op de Stichting Nationaal Reumafonds site kun je informatie achterlaten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je achterlaat. Stichting Nationaal Reumafonds draagt voor de inhoud en juistheid van de door jou achtergelaten informatie, niet-zijnde persoonsgegevens, geen verantwoordelijkheid en door het verstrekken ervan stem je ermee in dat Stichting Nationaal Reumafonds de door jou opgegeven informatie mag gebruiken. Voor persoonsgegevens geldt dat deze uitsluitend worden gebruikt voor de in dit privacybeleid omschreven doelen. Zolang je niet zelf de door jou opgegeven informatie wijzigt dan wel verwijdert, kan Stichting Nationaal Reumafonds alle opgegeven informatie binnen wettelijke termijnen blijven bewaren en verwerken voor het functioneren van de site.

Doelen van verwerking

Je gegevens worden enkel gebruikt voor de uitvoering diensten aangeboden door Stichting Nationaal Reumafonds, zoals de weergave van je profiel en andere technische functionaliteiten waar je gebruik van kunt maken via de site.

Clickgedrag

Op de website worden anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de functionaliteit van de website verder geoptimaliseerd worden.

Gebruik van Cookies door Stichting Nationaal Reumafonds

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de Stichting Nationaal Reumafonds site gemakkelijker te maken, jouw voorkeuren op te slaan en je te herkennen als je onze site een volgende keer bezoekt. Cookies kunnen dus tot jou te herleiden technische gegevens bevatten en dit kunnen wettelijk dus persoonsgegevens zijn. Mocht je om wat voor reden dan ook geen gebruik willen maken van cookies, verwijzen wij je naar de instellingen van je browser waar het accepteren van cookies uitgeschakeld kan worden. Hierdoor kan de functionaliteit van de site echter beperkt raken.

Gebruikers onder de 16

Gebruikers die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het creëren van een Stichting Nationaal Reumafonds account en het openbaar maken van hun persoonsgegevens. Deze toestemming wordt verondersteld te zijn verleend door het instemmen met ons privacybeleid.

Tell-your-friends

Wij bieden jou de mogelijkheid om anderen kennis te laten maken met Stichting Nationaal Reumafonds. Deze ‘tell-your-friends’ functie zal uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming namens jou een bericht over Stichting Nationaal Reumafonds te sturen. Dit bericht wordt alleen verstuurd als jij de inhoud daarvan tevoren goedkeurt. Stichting Nationaal Reumafonds gaat eveneens zorgvuldig om met de gegevens van de door jou aangewezen mensen en deze zullen voor dezelfde doeleinden als jouw gegevens worden verwerkt. Vanzelfsprekend zullen de door jou aangewezen personen geen nadere correspondentie van ons ontvangen als zij daar niet om vragen.

Stichting Nationaal Reumafonds en andere websites

Op de site Stichting Nationaal Reumafonds treft je een aantal links aan naar andere websites. Hierover draagt Stichting Nationaal Reumafonds echter geen verantwoordelijkheid. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiliging

Stichting Nationaal Reumafonds maakt gebruik van technische faciliteiten en diensten aangeboden door derden. Zij gelden mede als verwerkers van jouw gegevens. Stichting Nationaal Reumafonds doet alles wat zij redelijkerwijs kan doen om te garanderen dat deze derden dienstverleners zorgvuldig met jouw gegevens om gaan. Stichting Nationaal Reumafonds verzorgt in samenwerking met deze derden ook voor een passend beveiligingsniveau.

Doorgifte van je persoonsgegevens

Stichting Nationaal Reumafonds verwerkt jouw gegevens uitsluitend binnen Nederland en de Europese Economische Ruimte. Mochten er in de toekomst elders gegevens verwerkt worden namens Stichting Nationaal Reumafonds zal dit uitsluitend in door de Europese Commissie aangewezen landen, die over een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens beschikken, gebeuren.

Verzoeken om inzage van jouw persoonsgegevens

Stichting Nationaal Reumafonds zal ieder verzoek van haar gebruikers tot inzage van hun eigen persoonsgegevens honoreren behoudens wettelijke weigeringsgronden. Eveneens zal, voor zover van toepassing, aanvullende informatie worden gegeven over de wijze waarop de informatie wordt verwerkt. Hiervoor kun je contact met ons op nemen via s.albers@reumafonds.nl en aangeven een dergelijk verzoek te willen doen. Hierop zal Stichting Nationaal Reumafonds uiteraard bewijs van identiteit (een kopie van geldig legitimatiebewijs) verzoeken en voor zover van toepassing wettelijk bepaalde kosten in rekening brengen. Gebruikers onder de 16 kunnen uitsluitend door hun wettelijke vertegenwoordiger dit verzoek laten doen.

Vragen en contactgegevens

Je kunt altijd contact opnemen met Stichting Nationaal Reumafonds via s.albers@reumafonds.nl indien je van mening bent dat bepaalde informatie verwijderd of gewijzigd dient worden op grond van onjuistheden of andere onrechtmatigheden. www.reumafonds.nl zal een dergelijk verzoek altijd in overweging nemen en bij terechte gronden honoreren. Heb je andere vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid kun je deze eveneens stellen via s.albers@reumafonds.nl,

Wijzigingen

Stichting Nationaal Reumafonds behoudt zich vanwege de dynamische aard van de website het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van www.reumafonds.nl.

Deel deze pagina