Doe een boekje open over reuma

Disclaimer

Het Reumafonds besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op Reumafonds.nl en in Reumafonds Nieuws. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het Reumafonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet en e-nieuws, zoals storingen en/of onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tevens aanvaardt het Reumafonds geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van informatie, adviezen of ideeën verstrekt door of namens het Reumafonds via Reumafonds.nl en Reumafonds Nieuws. Het Reumafonds aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright

Het is niet toegestaan teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen op Reumafonds.nl en in Reumafonds Nieuws te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van het Reumafonds.

Aangeleverde kopij

Het Reumafonds behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Als de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers/lezers van de digitale nieuwsbrieven in zijn algemeenheid en die van het Reumafonds in bijzonder, behoudt het Reumafonds zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen van zijn systemen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding en/of compensatie.

Schade

Het Reumafonds is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op Reumafonds.nl en in Reumafonds Nieuws beschikbaar is.

Deel deze pagina